Ex-klant toevoegen op LinkedIn: 10.000 euro boete

Ex-klant toevoegen op LinkedIn: 10.000 euro boete
april 7, 2011 A&V

Ex-klant toevoegen op LinkedIn: 10.000 euro boete

Tienduizend euro boete kreeg een sales director, toen hij een contact uit zijn vorige werkkring opnam in zijn LinkedIn-netwerk. Volgens de Arnhemse rechtbank schond hij hiermee zijn relatiebeding. Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen legt uit hoe dat kan.

Hoe zit dat?
De sales director was bij zijn ontslag een relatiebeding overeengekomen met zijn werkgever, een softwarebedrijf. Daar stond in dat hij een jaar lang geen contact mocht hebben of onderhouden met een aantal bij naam genoemde relaties van het bedrijf. Op overtreding van dit relatiebeding stond een direct opeisbare boete van tienduizend euro aan het softwarebedrijf.

Kort na zijn ontslag trad de werknemer in dienst bij een concurrerende onderneming. Vanaf dat moment hadden hij en zijn voormalige werkgever voortdurend discussie over de vraag of hij het relatiebeding schond. Hij werd in daar die periode zelfs twee keer voor veroordeeld.

Toen ging de zaak met het LinkedIn-contact spelen. De ex-werkgever had een printje gemaakt van het LinkedIn-profiel van de werknemer waarop de volgende – bij LinkedIn-gebruikers bekende – tekst stond:
[naam relatie] is now connected to [naam werknemer] 32 minutes ago

Overtreding?
De werkgever vond dit wederom een overtreding van het relatiebeding en spande een kort geding aan bij de Arnhemse rechter. Die was het met de werkgever eens: deze LinkedIn-tekst betekende dat er een eerste contact was geweest tussen de werknemer en de betreffende relatie. Of de werknemer de relatie had benaderd of andersom, maakte volgens de rechter niet uit. De werknemer moest tienduizend euro boete aan het softwarebedrijf betalen.

De rechter zal daarbij als volgt hebben geredeneerd: als de werknemer telefonisch contact had gezocht deze relatie, was dat ook een schending van het relatiebeding geweest. Waarom zou het anders zijn nu hij contact legt via de computer (LinkedIn)?

Twitter en Facebook straks ook verboden?
Toch is het een opvallende uitspraak. Dit is voor zover mij bekend de eerste keer dat een Nederlandse rechter alleen al het accepteren van een relatie tot het eigen LinkedIn-netwerk bestempelt als schending van het relatiebeding. De uitspraak roept ook direct allerlei nieuwe vragen op, want wat is de volgende stap? Wordt het volgen van een relatie via Twitter voortaan ook verboden voor werknemers met een relatiebeding? En hoe zit het met Facebook, een netwerk dat in principe veel meer gericht is op privécontacten?

En was het relatiebeding oorspronkelijk niet bedoeld om ervoor te zorgen dat een werknemer zich zou onthouden van het actief en stelselmatig benaderen van relaties van zijn ex-werkgever? Gaat een absoluut contactverbod, zoals de rechter in Arnhem lijkt te accepteren, niet veel te ver?

Ik heb ook een relatiebeding, wat nu?
Eén zwaluw maakt nog geen zomer, ook niet als het gaat om een vonnis van een rechter. Misschien oordeelde de rechter in dit geval zo streng omdat de werknemer het beding al eerder had geschonden. Bovendien is deze uitspraak gedaan tijdens een kort geding en kan een andere (hogere) rechter nog tot een ander oordeel komen.

Toch is een waarschuwing voor elke werknemer met een relatiebeding (en dat zijn er velen) op zijn plaats: bedenk je tweemaal voordat je een relatie van je vorige werkgever toelaat tot je LinkedIn-netwerk. Het kan achteraf een kostbaar contact blijken te zijn.

 

Bron: Intermediair & auteur: Maarten van Gelderen . Tevens dank aan de website ontslag.nl