Kandidaten

Kandidaten

Het mooie van onze aanpak van het Executive Search vak is dat wij uitsluitend met professionals in contact komen. Dat zijn onze opdrachtgevers, maar evenzo onze (potentiële) kandidaten. U bent op niveau werkzaam, hebt succes en hecht aan kwaliteit. Om die redenen komen wij graag met u in contact.

Allard & Van der Veen Executive Searchers hecht veel waarde aan een professionele aanpak, discretie en kwaliteit en wij behandelen uw (persoonlijke) gegevens dan ook als zeer strikt vertrouwelijk. Hierbij nemen wij de onderstaande punten strikt in acht:

☑ wij zullen uw gegevens (mondeling en schriftelijk) strikt vertrouwelijk behandelen;

☑ wij hebben de informatie over onze opdrachtgever c.q. de functie naar eer en geweten opgesteld en zullen die met u delen;

☑ wij stellen alleen na uw toestemming uw gegevens ter beschikking van de betreffende opdrachtgever;

☑ wij stellen uw gegevens op geen enkele andere wijze en aan geen enkele andere partij ter beschikking;

☑ wij communiceren uw gegevens alleen met de met u besproken opdrachtgever c.q. opdracht;

☑ wij geven u objectief (loopbaan)advies in het belang van u, onze opdrachtgever en onszelf;

☑ wij zullen u op professionele en persoonlijke wijze begeleiden tijdens, en waar nodig na, de search procedure.

Indien u zich kunt vinden in onze ideeën en u ruime ervaring hebt in één van de aandachtsgebieden van Allard & Van der Veen Executive Searchers dan nodigen wij u graag uit om bijvoorbeeld uw Curriculum Vitae en/of vergezeld van uw wensen en ideeën ten aanzien van een mogelijke nieuwe loopbaanstap aan ons te doen toekomen. Gebruik ons Contactformulier of neem rechtstreeks contact op nummer (06) 51 137 317. Uiteraard is een eerste (telefonische) kennismaking namelijk ook welkom.