Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van Allard & Van der Veen Executive Searchers (Kvk nr. 087200464). De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

Nederlands recht

De informatie op deze website is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele rechtsgedingen tegen Allard & Van der Veen Executive Searchers moeten voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter. Als dit niet gebeurt binnen 6 maanden nadat een dergelijke eis of een dergelijk geding ontstaan is, verjaart de eis of het geding.

Werking website

Allard & Van der Veen Executive Searchers kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo) is eigendom van Allard & Van der Veen Executive Searchers. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van de Allard & Van der Veen Executive Searchers en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Over de disclaimer

Allard & Van der Veen Executive Searchers behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

Indien één of meer van de bepalingen in de voorwaarden in deze disclaimer geheel of gedeeltelijk buiten werking gesteld worden, worden die bepalingen in overeenstemming met de toepasselijke juridische bepalingen zoveel mogelijk in lijn met de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen geïnterpreteerd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Indien Allard & van der Veen Executive Searchers nalaat naleving van een of meer bepalingen in deze disclaimer te eisen of af te dwingen, betekent dat niet dat Allard & Van der Veen Executive Searchers volledig van een bepaling of een recht afziet. Noch de handelwijze van een van de partijen waarin in dit document verwezen wordt, noch de handelspraktijk strekken tot wijziging van een bepaling in deze voorwaarden.

Als u genoemde voorwaarden niet aanvaardt dient u het gebruik van deze site onmiddellijk te staken.