Ondanks krappe arbeidsmarkt blijft aantal screenings van werknemers gestaag stijgen

Ondanks krappe arbeidsmarkt blijft aantal screenings van werknemers gestaag stijgen
februari 7, 2022 A&V

Kijken werkgevers straks anders aan tegen thuiswerken door coronacrisis?

Het aantal screenings van personeel is in de afgelopen jaren flink toegenomen. In de afgelopen twee jaar noteerde Validata Group, marktleider in Nederland op het gebied van employment screening, een stijging van 61 procent in het totale aantal screenings in Nederland. De procentuele stijging van het aantal screenings was in het afgelopen jaar het hoogste in de logistieke sector. In de financiële sector worden op dit moment de meeste screenings uitgevoerd.

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en de problemen die werkgevers ondervinden om vacatures te vervullen, verwacht je dat het screenen van kandidaten wat vaker achterwege wordt gelaten”, zegt Harm Voogt, CEO bij Validata. “Het tegenovergestelde blijkt waar: het aantal screenings neemt namelijk alleen maar toe en het thuiswerken blijkt hierop van grote invloed. Werkgevers hebben over het algemeen namelijk minder contact en minder zicht op de werkactiviteiten van werknemers. Wanneer zij de bevestiging willen dat zij de juiste kandidaat kiezen is een screening de uitweg.” Denk hierbij aan screenings of de werknemer wel de juiste diploma’s op zak heeft en geen grote financiële schulden heeft, de werkervaring correct zijn opgegeven en of de werknemer een strafrechtelijk verleden heeft.

Financiële en zakelijke sector koploper
De financiële sector is de afgelopen drie jaar koploper wat betreft het absolute aantal screenings. In het afgelopen jaar nam dit totaal nog eens toe met ruim 28 procent. Ook in de sector voor zakelijke dienstverlening zijn screenings aan de orde van de dag en neemt het aantal nog altijd toe. Het aantal uitgevoerde screenings bij zakelijke dienstverleners verdubbelde bijna in de afgelopen twee jaar. Voogt: ,,Juridisering van de zakelijke sectoren zorgt ervoor dat organisaties risicomanagement steeds hoger op de agenda hebben staan dan voorheen. En hier is employment screening een belangrijk onderdeel van.”

Personeelstekort in zorg leidt tot kleine daling
Niet in alle sectoren is sprake van een stijging van het aantal screenings. In de zorgsector is het aantal ten opzichte van twee jaar geleden met bijna acht procent gedaald. ,,De afname in de zorgsector heeft mogelijk te maken met het nijpende tekort aan personeel. De sector staat onder grote druk en screenings voor banen waar dit niet noodzakelijk is, worden hierdoor uitgesteld. De sollicitanten voor banen waarbij een screening wel verplicht is, hebben logischerwijs wel een screening gehad”, stelt Voogt.

Ook in de horeca- en hospitality sector is sprake van een daling van het aantal screenings. In het afgelopen jaar halveerde de hoeveelheid screenings zelfs, ten opzichte van twee jaar geleden is sprake van een afname van dertig procent. De horeca kreeg in de afgelopen twee jaar natuurlijk flinke klappen te verduren. De gedwongen sluiting van veel ondernemingen maakte dat een stuk minder personeel is aangenomen, wat leidt tot een daling in het aantal aanvragen”, zegt Voogt.

Online bestellingen zorgen voor piek
De absolute aanvoerder van de lijst is de logistieksector, waar het aantal aanvragen in het afgelopen jaar meer dan vervijfvoudigd is. Ten opzichte van 2019 is zelfs sprake van een toename van 450 procent. Voogt: “De stijging is een direct gevolg van de pandemie. Door het thuiswerken en het sluiten van de niet-essentiële winkels is het aantal online bestelling toegenomen. Die pakketten moeten bezorgd worden, dus de vraag naar personeel in die sector is dan ook drastisch toegenomen.“

Ook in de software- en telecom sector is sprake van een flinke stijging, namelijk een verviervoudiging van het aantal sinds twee jaar geleden. Voogt: “Met name in de software-sector komt personeel vaak in aanraking met gevoelige informatie, zoals een developer die toegang heeft tot de database van een onderneming. Een screening is dan gebruikelijk om je ervan te vergewissen dat een kandidaat integer is en mogelijk in het verleden niet eerder een misstap heeft begaan.”

(Bron: z.A, De Ondernemer, 22.01.2022)