Heb ik recht op een deel van mijn jaarbonus bij ontslag?

Heb ik recht op een deel van mijn jaarbonus bij ontslag?
maart 24, 2011 A&V

Heb ik recht op een deel van mijn jaarbonus bij ontslag?

Robin krijgt ieder jaar een bonus uitgekeerd. In juni wordt hij ontslagen. Heeft hij recht op een deel van de bonus over het lopende jaar? Jurist Diana Simons geeft advies.

Vraag
Ik werk al negen jaar bij dezelfde werkgever en heb tot nu toe ieder jaar een bonus ontvangen. In  mijn arbeidsovereenkomst staat dat ik hier recht op heb mits ik het hele jaar in dienst ben geweest. Mijn werkgever wil mij nu per 1 juni 2011 ontslaan. Ik ben van mening dat ik recht heb op een deel van de jaarlijkse bonus, naar rato van het van het aantal maanden dat ik in 2011 nog in dienst was. Klopt dit?

Robin

 

Antwoord
Dit is vaak een punt van discussie.
In een soortgelijke uitspraak oordeelde de Hoge Raad op 22 juni 2007 dat zo’n bonus inderdaad moet worden uitgekeerd naar rato van het aantal gewerkte maanden. De zaak was aangespannen door een werknemer die medio 2002 werd ontslagen. Ook hij kreeg jaarlijks een bonus uitgekeerd en vond dat hij bij de beëindiging van zijn dienstverband recht had op een deel van de bonus over 2002.

De werkgever was het hier niet mee eens. Hij betoogde dat de werknemer altijd te horen had gekregen dat eenmaal een bonus niet betekende dat die ieder jaar zou worden toegekend. Bovendien stond er niets over de bonus in de aanstellingsbrief. Het was daardoor geen vast looncomponent waar rechten aan konden worden ontleend. Aangezien de werknemer in 2002 maar een aantal maanden in dienst was, kwam hij niet in aanmerking voor een eventuele bonus over dat jaar, aldus de werkgever.

De Hoge Raad bepaalde dat de bonus inmiddels wél een vast looncomponent was geworden, omdat de werknemer die tot dan toe ieder jaar had ontvangen. Hij heeft daarom recht op een deel van de bonus, naar rato van het aantal maanden dat hij in 2002 nog in dienst was. Dat de bonus niet is overeengekomen in de aanstellingsbrief en dat hem is verteld dat hij er geen aanspraak op kan maken, verandert daar niets aan.

Bron: Intermediair & auteur: Diana Simons