Minder werken, wat betekent dat voor mijn nettosalaris?

Minder werken, wat betekent dat voor mijn nettosalaris?
oktober 27, 2011 A&V

Mijn werkgever ontslaat mij voor de tweede keer

Vraag
Ik werk nu vijf dagen in de week, maar wil na de geboorte van onze dochter drie dagen gaan werken. Ik verdien dan natuurlijk bruto 40 procent minder, maar ga ik er netto ook 40 procent op achteruit? Ik verdien nu als arts in loondienst 64.000 euro bruto per jaar.

Mireille

 

Antwoord
Of je nettosalaris met hetzelfde percentage daalt als je brutosalaris op het moment dat je minder gaat werken, hangt af van de hoogte van je inkomen. Dat komt doordat de inkomstenbelasting In Nederland uit verschillende schijven bestaat:

  • Over de eerste 18.628 euro van je salaris betaal je 33 procent belasting;
  • Over het bedrag tussen 18.628 en 56.491 euro betaal je 42 procent belasting;
  • Over alles boven de 56.491 euro betaal je 52 procent belasting.

Als je minder gaat verdienen, word je dus mogelijk niet langer belast in een hoge belastingschijf.

In jouw geval geldt het volgende: een deel van je jaarsalaris van 64.000 euro wordt belast in de hoogste belastingschijf van 52 procent. Van je brutosalaris houd je netto 40.100 over, volgens http://www.berekenhet.nl/werk-en-inkomen/bruto-netto-salaris.html Je gemiddelde belastingtarief is 37 procent.

Als je van vijf naar drie dagen werken gaat, verdien je bruto 0,6 keer 64.000 = 38.400 euro. Netto houd je daarvan 26.400 over. Het gemiddelde belastingtarief daalt daardoor naar 31 procent. Hoewel je 40 procent minder gaat werken, ga je er netto maar 34 procent op achteruit.

Dit mechanisme – als je minder gaat werken, ga je er netto minder op achteruit dan bruto omdat je dan in een lager belastingtarief valt – geldt natuurlijk ook omgekeerd. Als je meer uren gaat werken, kun je in een hogere belastingschijf terechtkomen zodat je netto inkomen minder toeneemt dan je brutoloon. Een belastingstelsel met verschillende belastingschijven (en bijna alle landen hebben zo’n stelsel) kan op die manier mensen ontmoedigen om meer te werken en beloont mensen die ervoor kiezen om minder te gaan werken.

Ook in jouw geval is minder werken dus financieel gunstig. Voor de meeste Nederlanders geldt dat echter in veel mindere mate. Gezien de opbouw van het Nederlandse belastingstelsel – de tweede schijf loopt van 18.628 tot 56.491 euro – zullen de meeste mensen niet in een andere belastingschijf vallen als ze een of twee dagen minder of meer gaan werken. Wel valt dan een groter resp. kleiner deel van hun inkomen in een lagere schijf. Hun nettosalaris zal dan in veel mindere mate af- of toenemen door het schijvenstelsel.

 

Bron: Intermediair & auteur: Paul van der Kwast