Ik neem ontslag, heb ik recht op een deel van mijn jaarbonus?

Ik neem ontslag, heb ik recht op een deel van mijn jaarbonus?
september 29, 2011 A&V

Ik neem ontslag, heb ik recht op een deel van mijn jaarbonus?

Simon krijgt geen cent van zijn variabele loon uitgekeerd nu hij zijn contract heeft opgezegd, omdat hij niet het hele jaar in dienst was. Is dat terecht? Jurist Diana Simons geeft advies.

Vraag
Ik heb van 2006 tot februari 2011 bij een bedrijf gewerkt als salesmanager. Naast mijn vaste salaris had ik volgens mijn contract recht op een variabel inkomen van 11.500 euro per jaar als ik al mijn targets haalde. In mijn arbeidsovereenkomst stond verder dat het personeelsreglement van toepassing was. Daarin was onder meer bepaald dat ik gebonden was aan eventuele wijzigingen in de regeling die gold voor mijn variabele loon.

Per 1 februari 2011 heb ik ontslag genomen. Volgens mijn werkgever kom ik nu niet in aanmerking voor het variabele inkomen over de periode april 2010 tot en met januari 2011. Op basis van het personeelsreglement moet je namelijk het gehele fiscale jaar (van april tot april, red.) in dienst zijn om die te ontvangen. Het reglement is in 2010 op dit punt gewijzigd. Voorheen kregen werknemers de variabele beloning naar rato uitgekeerd als ze tijdens het fiscale jaar ontslag namen. De reden voor deze wijziging was dat mijn werkgever na een overname de arbeidsvoorwaarden tussen beide bedrijven wilde harmoniseren. Volgens hem ben ik aan dit gewijzigde reglement gebonden omdat dit zo staat in mijn arbeidsovereenkomst. Heeft mijn werkgever gelijk?

Simon

 

Antwoord
Jouw werkgever heeft zich blijkbaar het recht voorbehouden om eenzijdig de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Maar dat mag niet zomaar.

Jouw variabele inkomen maakt onderdeel uit van jouw primaire arbeidsvoorwaarden en tot 2010 gold blijkbaar regeling dat werknemers dat deel van hun salaris naar rato kregen uitgekeerd als ze tijdens het fiscale boekjaar ontslag namen. Jouw werkgever probeert deze bepaling nu via een wijziging in het personeelsreglement ongedaan te maken.

Een werkgever mag de primaire arbeidsvoorwaarden echter alleen maar wijzigen als hij daarmee een zodanig groot belang heeft, dat jouw belang hier redelijkerwijs voor zou moeten wijken. In jouw geval maakt de werkgever een dergelijk belang niet aannemelijk en ik raad je dan ook aan om een procedure aan te spannen als hij niet overgaat tot pro rato betaling van het variabele inkomen. (Kantonrechter Utrecht 31 augustus 2011).

 

Bron: Intermediair & auteur: Diana Simons