Werken in Nederland, wonen in Duitsland: hoe zit dat fiscaal?

Werken in Nederland, wonen in Duitsland: hoe zit dat fiscaal?
maart 16, 2012 A&V

Werken in Nederland, wonen in Duitsland: hoe zit dat fiscaal?

Marc vraagt zich af wat de fiscale gevolgen zijn van zijn verhuizing naar Duitsland. Paul van der Kwast geeft advies.

Vraag
Ik werk in Nederland maar overweeg een huis in Duitsland te kopen en daar te gaan wonen. Moet ik dan voortaan ook in Duitsland inkomstenbelasting betalen?

Marc

Antwoord
Beste Marc,

Meer dan tienduizend Nederlanders besloten de afgelopen jaren in Duitsland of België te gaan wonen, vooral vanwege de lagere huizenprijs in de grensgemeentes. De meesten bleven gewoon in Nederland werken en zijn daarmee grensarbeiders. Zij betalen dan ook in Nederland inkomstenbelasting.

Zolang je een baan hebt in Nederland, kun je ook gebruik blijven maken van de Nederlandse hypotheekrenteaftrek. Voor Duitsers is die rente niet aftrekbaar – wat soms leidt tot scheve gezichten, maar dat terzijde.

Word je werkloos, dan verandert er wel het een en ander.
Zo heb je in principe geen recht op Nederlandse WW als je in het buitenland woont en je baan verliest. Sinds 2010 is binnen de Europese Unie het woonland bepalend voor werkloosheidsuitkeringen en niet het land waar je het laatst premie hebt betaald. Je bent als ingezetene van Duitsland dus aangewezen op een Duitse werkloosheidsuitkering. Die is doorgaans lager en duurt korter dan een Nederlandse uitkering. Je kunt vanaf dat moment ook je hypotheekrente niet meer aftrekken, want je hebt geen Nederlands inkomen meer.

Ook zijn er gevolgen voor de opbouw van je AOW-uitkering. Zolang je werkt en belasting betaalt in Nederland blijf je AOW opbouwen. Je ‘spaart’ namelijk twee procent AOW voor elk jaar dat je tussen je 15e en je 65e in Nederland woont of werkt. Na vijftig jaar heb je dan een volledige AOW-uitkering bij elkaar gespaard. Als je werkloos wordt en in Duitsland blijft wonen, stopt de opbouw van je AOW.

Hetzelfde geldt overigens voor een eventuele partner: als die niet in Nederland woont en er evenmin werkt, verliest hij of zij twee procent AOW per ‘buitenlands’ jaar.

Dit is maar een kleine greep uit de vele fiscale en sociale-zekerheidsregelingen waar je bij emigratie rekening mee moet houden. De FNV zette de meeste aspecten van emigratie naar Duitsland op een rij (http://www.grensgangers.nl/docs/emigrerennaarduitsland.pdf) . Weliswaar op sommige punten verouderd (het overzicht dateert uit 2007), maar vrij gedetailleerd. De laatste gang van zaken staat op de website van de Belastingdienst.

 

Bron: Intermediair & auteur: Paul van der Kwast