Rekening rijden: ruim baan voor de leaseauto

Rekening rijden: ruim baan voor de leaseauto
januari 9, 2010 A&V

Rekeningrijden: ruim baan voor de leaseauto

Wat betekent de invoering van het rekeningrijden voor werknemers en leaserijders in het bijzonder? Vijf vragen (en antwoorden).

1. Nog even kort: wanneer wordt rekeningrijden ingevoerd?
Vanaf 2012 wil het kabinet rekeningrijden invoeren. Tijdens die operatie, die een aantal jaren zal duren, krijgen Nederlandse auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens een kastje aan boord waarmee alle ritten worden vastgelegd. Automobilisten betalen aanvankelijk drie cent per kilometer, terwijl zij op de drukste trajecten in de spits ook nog een forse toeslag – zeker een dubbeltje per kilometer – betalen. Daar staat tegenover dat de wegenbelasting en de bpm, die ervoor zorgt dat de nieuwprijs van auto’s in Nederland veel hoger is dan elders, worden afgeschaft.

2. Wat zijn de gevolgen van rekeningrijden?
Het staat vast dat de files in aantal en omvang zullen afnemen. Vooral het aantal privékilometers zal fors dalen – volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat met dertig procent. Automobilisten zullen efficiënter gaan rijden: vaker meerijden met anderen, boodschappen combineren met andere uitjes en dergelijke. Je zou denken dat de hoge brandstofprijs nu ook al aanzet tot efficiënter rijgedrag, maar het probleem is dat je eens in de zoveel tijd je tank volgooit en het verder lijkt alsof je voor niets rijdt. Als, want dat is nog niet zeker, het kastje dat bij rekeningrijden in je auto wordt gemonteerd als een soort taximeter bijhoudt wat je moet betalen, zullen mensen minder snel in de auto stappen.

3. Wat betekent rekeningrijden voor mij als werknemer?
Gemiddeld neemt de kilometerprijs niet toe, zo belooft het kabinet, want tegenover een heffing per kilometer staat dat vaste lasten in de vorm van bpm en wegenbelasting verdwijnen. Wie ver van zijn werk woont, zal zijn reiskosten zien toenemen, terwijl forenzen voor mensen die dichtbij hun werk wonen goedkoper wordt. Even op een bierviltje: wie in Utrecht woont en werkt in Amsterdam gaat misschien wel acht euro per dag extra betalen. Dat is zo’n 1.800 euro per jaar. Daar weegt het afschaffen van de bpm en wegenbelasting bij de meeste auto’s niet tegenop.

De komende jaren zal blijken hoe werkgevers en werknemers hiermee omgaan. Het ligt voor de hand dat er voor medewerkers die nu hun kosten van het woonwerkverkeer vergoed krijgen, op dat punt weinig verandert. Alleen zal de vergoeding voor sommige forensen omhooggaan en voor andere dalen.

Ten slotte zal rekeningrijden de trend om regelmatig thuis te werken of later op het werk te verschijnen – eerst een paar uur thuiswerken en na de spits naar kantoor – versterken. Het ministerie verwacht dat het woonwerkverkeer met vijftien procent zal afnemen.

 4. Wat betekent het voor mij als leaserijder?
De leaseprijs zal omlaag gaan, omdat de bpm en wegenbelasting verdwijnen. Maar de variabele kosten zullen stijgen. Omdat leaserijders vaak veelrijders zijn, zal rijden voor hen – of liever gezegd: voor hun werkgevers – veelal duurder worden. Daarbij zal door het rekeningrijden de vraag naar schone en zuinige leaseauto’s toenemen, want het kilometertarief hangt mede af van verbruik en uitstoot.

5. Vooral de veelrijders zijn dus de dupe van het rekeningrijden.
Ja, naar schatting elf procent van de automobilisten zal duurder uit zijn. De meesten daarentegen gaan minder betalen. Maar ook die veelrijders, denkt Colin Ouwerling, marketingmanager bij Athlon Car Lease, zullen er per saldo op vooruitgaan. ‘Hun financiële lasten nemen toe, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de geringere drukte in het verkeer. Daardoor zijn ze minder tijd kwijt aan reizen. Dat is niet alleen economisch efficiënter maar het woonwerk-verkeer zal ook afnemen. Veelrijders zijn namelijk meestal ook mensen die meer dan gemiddeld verdienen en voor wie filerijden dus duur is.’

 

Bron: Intermediair & auteur: Paul van der Kwast