Top 3: waar let HR op bij werving personeel?

Top 3: waar let HR op bij werving personeel?
juni 23, 2014 A&V

Top 3: waar let HR op bij werving personeel?

Voor grote bedrijven is motivatie van groot belang, bij kleine de match met het bedrijf. Wat vindt HR nog meer erg belangrijk bij de selectie van personeel? Een top 3.

MKB’ers vinden match, mentaliteit en motivatie de drie belangrijkste aspecten bij het aannemen van nieuwe medewerkers.

De match van de persoon met de bedrijfscultuur en de mentaliteit worden beide met 97 procent als meest belangrijk ervaren. 96 procent van de MKB’ers noemt motivatie voor de functie als belangrijkste selectiecriterium. Dit blijkt uit de resultaten van de vierde MKB Marktmonitor 2012/2013 van Unique in samenwerking met TNO waarin 2.330 ondernemers persoonlijk zijn geïnterviewd. Naast deze drie aspecten worden ook zachte criteria (zoals zelfkennis), bedrijfsrepresentativiteit, groeipotentieel en nevenactiviteiten genoemd als belangrijke criteria bij het selecteren van een nieuwe medewerker.

Grootbedrijf
In het grootbedrijf ziet de rangorde van de top drie selectiecriteria er anders uit. Waar bij MKB’ers de motivatie voor de functie op de derde plaats staat, is dit bij het grootbedrijf de nummer één. 99 procent van de HR-managers noemt de motivatie voor de functie als belangrijk criterium, 96 procent noemt de mentaliteit en 94 procent de match tussen de persoon en de bedrijfscultuur.

Dit blijkt uit de resultaten van de HR Monitor Grootbedrijf 2012/2013. Unique voerde dit onderzoek dit jaar voor de eerste keer uit onder 158 organisaties met meer dan 500 medewerkers.

Raymond Puts, algemeen directeur van Unique: “Een goede match staat niet alleen voor werkgevers hoog op het verlanglijstje. Eerder bleek ook al uit ons kandidatenonderzoek dat werkzoekenden de bedrijfscultuur als belangrijkste aspect noemen voor aantrekkelijk werkgeverschap. Door de persoonlijkheid van de kandidaat en de cultuur van de organisatie goed in kaart te hebben kan uiteindelijk de perfecte match nagestreefd worden. Deze werkwijze past Unique ook toe in haar selectieproces door middel van de Mentality Match.”

 

Bron: PW De Gids, redactie