Opgespaarde vakantiedagen nog maar een half jaar geldig

Opgespaarde vakantiedagen nog maar een half jaar geldig
mei 26, 2011 A&V

Opgespaarde vakantiedagen nog maar half jaar geldig

Werknemers hebben vanaf 1 januari 2012 geen vijf jaar de tijd meer om hun opgespaarde vakantiedagen op te maken, maar nog slechts zes maanden. Anders vervallen ze. Ook bouwen werknemers voortaan vakantie op bij langdurige ziekte.

  • Wat gaat er veranderen?
  • Wettelijke en bovenwettelijke dagen
  • Overgangsregeling

Dit volgt uit het wetsvoorstel dat de Eerste Kamer dinsdag 24 mei heeft aangenomen. De vakantiewetgeving moest gewijzigd worden omdat de Nederlandse regels volgens het Europese Hof in strijd waren met de EG-richtlijn.

Wat gaat er veranderen?
Volgens de huidige wetgeving bouwen zieke werknemers slechts over de laatste zes maanden van hun ziekte vakantie op. De nieuwe wet bepaalt dat een langdurig zieke werknemer voortaan over zijn hele ziekteperiode vakantiedagen opbouwt.
De verjaringstermijn van vakantiedagen wordt een heel stuk korter. Nu verjaren niet opgenomen dagen na vijf jaar. Vanaf 1 januari 2012 is die termijn in principe nog maar zes maanden, tenzij de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest deze vakantiedagen op te nemen. Dit betekent dat werknemers, binnen een half jaar na het kalenderjaar waarin de vakantie is opgebouwd, deze dagen moeten opmaken.

Wettelijke en bovenwettelijke dagen
De nieuwe wet geldt niet voor alle vakantiedagen, maar alleen voor de wettelijke vakantiedagen.
Wettelijke vakantiedagen zijn de dagen waar een werknemer volgens de wet recht op heeft, berekend op basis van het aantal uren dat hij wekelijks werkt. Bij een fulltime dienstverband zijn dat twintig dagen per jaar.

Maar vaak krijgen werknemers meer dan deze twintig dagen. Alle vakantiedagen die ‘extra’ zijn – dus bovenop die twintig dagen komen – worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Die blijven onder de oude regeling vallen.

Werkgevers moeten bij het registeren van vakantiedagen dus onderscheid gaan maken tussen het opnemen van wettelijke vakantiedagen (die verjaren na zes maanden) en het opnemen van bovenwettelijke vakantiedagen (die verjaren na vijf jaar).

Volgens de oude wetgeving moesten de oudste vakantiedagen het eerst worden opgenomen. Ook dit gaat veranderen. Aangezien wettelijke vakantiedagen voortaan heel snel verjaren, moeten die als eerste worden afgeboekt. Pas als die op zijn, zijn de bovenwettelijke vakantiedagen aan de beurt. Die vervallen immers pas na vijf jaar.

Overgangsregeling
De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2012. Vakantiedagen die vanaf die datum worden opgebouwd, vallen onder de nieuwe regels. Voor dagen die vóór 1 januari 2012 zijn opgebouwd, blijft de oude wetgeving gelden.

 

Bron: Intermediair & auteur: Diana Simons