Ontslagen omdat ik mijn target niet heb gehaald

Ontslagen omdat ik mijn target niet heb gehaald
januari 7, 2011 A&V

Ontslagen omdat ik mijn target niet heb gehaald

Kate heeft niet voldoende nieuwe klanten geworven voor haar werkgever en staat nu op straat. Mag dat zomaar? Jurist Diana Simons geeft advies.

Vraag
Ik werk sinds een paar maanden bij een sportschool. In mijn arbeidsovereenkomst staat dat wanneer het mij niet lukt een bepaald aantal mensen per maand lid te maken van de sportschool, de arbeidsovereenkomst met mij automatisch eindigt. Ik heb dit gestelde target niet gehaald en mijn werkgever heeft mij nu ontslagen. Kan dit zomaar ?

Kate

 

Antwoord
Een dergelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst heet een ontbindende voorwaarde: de werkgever mag het contract zonder meer opzeggen als deze voorwaarde zich voordoet. Meestal is zo’n ontbindende voorwaarde echter in strijd met het gesloten stelsel van het ontslagrecht. En dat is ook logisch: als iedere ontbindende voorwaarde geldig zou zijn, konden werkgevers de beschermende bepalingen van het ontslagrecht wel heel makkelijk omzeilen.

De kantonrechter te Zwolle-Leystad boog zich op 28 december 2010 over een soortgelijke zaak. Ook hier diende de werknemer een target te halen: hij moest 250 duizend euro realiseren voor zijn werkgever. Dit mislukte, waarop de werkgever hem ontsloeg op grond van de ontbindende voorwaarde in zijn arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelde echter dat een deze voorwaarde niet geldig was en dat hij het contract dus niet had mogen beëindigen.
Gelet op deze uitspraak is de ontbindende voorwaarde in jouw contract ook niet geldig.

Ontbindende voorwaarde geldig
Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen is een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst wel geldig. Het gaat dan om zaken die essentieel zijn voor het uitoefenen van je functie, maar waar de werkgever geen enkele invloed op heeft.

Voorbeelden:

  • De voorwaarde dat je een vergunning moet hebben/ verkrijgen om je beroep uit te oefenen. Krijg je die vergunning niet, dan mag je contract ontbonden worden.
  • De voorwaarde dat je een bepaald diploma moet halen dat voor de vervulling van je functie van belang is. In de arbeidsovereenkomst mag worden opgenomen dat het contract eindigt als je het diploma voor een bepaalde tijd niet hebt gehaald.

Bron Intermediair & auteur Diana Simons