Na mijn ontslag word ik opgezadeld met een leaseauto

Na mijn ontslag word ik opgezadeld met een leaseauto
maart 17, 2011 A&V

Na mijn ontslag word ik opgezadeld met een leaseauto

Esther wordt ontslagen, maar haar leasecontract loopt pas over een jaar af. Ze moet de leaseauto dus meenemen en zelf voor de kosten opdraaien, vindt haar werkgever. Jurist Diana Simons geeft advies.

Vraag
Mijn werkgever wil mij ontslaan vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Ik heb een leaseauto en mijn werkgever zegt dat ik die na afloop van het dienstverband moet meenemen omdat mijn leasecontract pas over een jaar afloopt. Dat wil ik niet want dat kost mij 750 euro per maand Ik heb mij nooit gerealiseerd dat ik de leaseauto moet meenemen als het dienstverband met mijn werkgever eindigt. Kan ik hier nog onderuit komen?

Esther

 

Antwoord
Je hebt waarschijnlijk een leasecontract ondertekend waar deze bepaling in staat, maar onder omstandigheden kan het onredelijk zijn dat de werkgever je daaraan houdt. Zeker in jouw geval, omdat je wordt ontslagen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden.

Bovendien moet je werkgever kunnen bewijzen dat je op de hoogte was van een dergelijke bepaling in je leaseovereenkomst. Het Gerechthof te Leeuwarden bepaalde dit in december 2010 in een soortgelijke zaak. Met als verschil dat in dit geval de werknemer zelf, na twee jaar dienstverband, zijn arbeidsovereenkomst had opgezegd. Zijn leasecontract liep echter nog driekwart jaar door. Dit contract werd nu dus voortijdig beëindigd en de leasemaatschappij bracht daar kosten voor in rekening. De werkgever vond dat de werknemer deze moest betalen, vanwege de volgende clausule in de gebruiksovereenkomst voor de leaseauto: De werknemer is verplicht de aan de leaseauto verbonden kosten aan de werkgever te voldoen, tot het bereiken van de overeengekomen kilometrage of het bereiken van de overeengekomen termijn. Hij hield het bedrag daarom in op de eindafrekening van de werknemer.

De werknemer was het daar niet mee eens en eiste uitbetaling van zijn hele salaris. Volgens hem handelde de werkgever in strijd met het recht op vrije arbeidskeuze, nu hij door het wisselen van baan extra kosten moest maken.

Het Hof vindt niet dat er inbreuk wordt gemaakt op het recht op vrije arbeidskeuze. Een werknemer is immers niet verplicht om een leaseovereenkomst aan te gaan. Als hij dit toch doet en een gebruiksovereenkomst tekent die gevolgen verbindt aan een voortijdige beëindiging, dan is dit zijn eigen keuze.
Wel vindt het Hof de clausule in het contract onduidelijk. De werkgever beweert echter dat hij de werknemer ook nog eens expliciet heeft medegedeeld dat die zelf voor de kosten moet opdraaien als het contract voortijdig wordt beëindigd. De werknemer ontkent dit. De werkgever moet nu bewijzen dat hij deze mededeling heeft gedaan. Als hij daarin slaagt, moet de werknemer inderdaad betalen.

Uit deze uitspraak blijkt wel dat een werknemer niet zonder meer gebonden is aan de leaseovereenkomst. Je kunt dus aanvoeren dat jij niet wist dat je voor deze kosten zou moeten opdraaien bij een beëindiging van het dienstverband.

En in jouw geval geldt nog iets anders: dat je werkgever van jou verlangt dat je de leaseauto meeneemt terwijl je gedwongen wordt ontslagen, is in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Ook dat kun je je  werkgever vertellen.

Bron: Intermediair & auteur: Diana Simons