Moet ik mij bij faillissement houden aan het concurrentiebeding?

Moet ik mij bij faillissement houden aan het concurrentiebeding?
maart 25, 2010 A&V

Moet ik mij bij faillissement houden aan het concurrentiebeding?

Dirk-Jans werkgever ging failliet maar is zijn concurrentiebeding daarmee ook vervallen? ‘Voor werknemers is dit schrijnend.’

Vraag
Mijn werkgever ging in september 2009 failliet, maar maakte direct een doorstart in een zeer afgeslankte vorm. Ik kreeg een baan aangeboden in de nieuwe situatie maar ging daar niet op in omdat ik niet meer met de twee bazen wilde werken.

Inmiddels zit ik goed zes maanden thuis, heb ruim zeventig sollicitaties de deur uit gedaan en heb nog altijd geen nieuwe baan. Ik kan nu in eenzelfde functie bij een (concurrerend) bedrijf gaan werken, maar in mijn oude contract is een concurrentiebeding opgenomen.
Kan ik hier aan gehouden worden en zo ja, hoe groot is dan de kans dat de rechter mij in het gelijk stelt als de zaak voorkomt? Ik heb er al zoveel aan gedaan om een baan te vinden.

Dirk-Jan

 

Antwoord
Een concurrentiebeding blijft gelden als je werkgever failliet is verklaard. Op 12 december 2001 deed de Haagse kantonrechter uitspraak in eenzelfde zaak.

De curator had de arbeidsovereenkomsten bij het failliete bedrijf opgezegd en  de duur van het concurrentiebeding verkort tot zes maanden. Na een doorstart trad een deel van het personeel weer in dienst. De werknemers die het kort geding aanspanden, wilden dat niet. Wel wilden zij van het concurrentiebeding af.

De kantonrechter merkte op dat het over het algemeen schrijnend is dat werknemers bij een faillissement niet alleen hun baan verliezen, maar zich ook nog aan een non-concurrentiebeding moeten houden. Maar in dit geval waren er van de zes maanden van het concurrentiebeding al bijna drie voorbij. Bovendien had het bedrijf een duidelijk belang bij handhaving ervan. Het klantenbestand van de failliete onderneming was immers overgegaan naar het doorstartende bedrijf. Als de ex-werknemers deze klanten zouden benaderen, zou het bedrijf aanzienlijke schade kunnen lijden. Dat ze niet in dienst wilden treden bij de doorgestarte onderneming, komt daarom voor hun eigen rekening,  oordeelde de kantonrechter. Hij wees de eis van de werknemers dan ook af.

Ik raad je aan om contact op te nemen met je ex-werkgever/curator. Als zij je willen houden aan het concurrentiebeding, kun je een kort geding aanspannen. De rechter oordeelt dan of je ex-werkgever schade lijdt als je bij de concurrent in dienst treedt.

Lastig hierbij is dat je een baan  bij het doorstartende bedrijf hebt geweigerd. Maar inmiddels zijn al zes maanden verstreken, wat wellicht in je voordeel werkt.

 

Bron: Intermediair & Auteur Diana Simons