Minder werken: een recht of een gunst?

Minder werken: een recht of een gunst?
mei 27, 2010 A&V

Minder werken: een recht of een gunst?

Sylvia wil minder werken nu ze moeder is geworden, maar haar werkgever ziet dat niet zitten. Mag hij weigeren?

Vraag
Ik werk al twee jaar fulltime bij een reclamebureau.  Nu ben ik sinds twee maanden moeder geworden van een dochter, en ik zou daarom graag drie dagen per week willen werken. Ik heb dit aan mijn werkgever voorgelegd en hij was op z’n zachtst gezegd niet enthousiast. Heb ik het recht om minder te werken, of mag mijn werkgever dit verzoek weigeren?

Sylvia

 

Antwoord
Je mag maximaal eens per twee jaar aan je werkgever vragen om meer of minder te werken. Dit noemen we ook wel ‘aanpassing van de arbeidsduur’. Je werkgever is onder normale  omstandigheden verplicht om je verzoek in te willigen.

Wel moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om van dit recht gebruik te maken:

  • Je moet minimaal een jaar in dienst zijn;
  • Je moet minimaal vier maanden van te voren schriftelijk aangeven dat je minder wilt werken en om hoeveel uren/dagen het gaat. Je werkgever heeft immers tijd nodig om een oplossing te zoeken voor de vrijgekomen uren.

Uitzonderingen
Soms pakt je verzoek zo nadelig uit voor de werkgever dat hij mag weigeren. In de praktijk komt dit overigens niet vaak voor, blijkt uit de rechtspraak. Er moet sprake zijn van ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’, bijvoorbeeld:

  • Als de werkgever grote problemen krijgt in zijn bedrijfsvoering wanneer hij de vrijgekomen uren moet bezetten;
  • Bij grote problemen van roostertechnische aard. Het bestaand personeel moet immers de vrijgekomen uren opvullen of de werkgever moet nieuw personeel zoeken, wat voor hem financieel zeer nadelig kan uitpakken;
  • Als je verzoek leidt tot problemen op het gebied van veiligheid.

Spreiding uren/dagen
De werkgever kan wel de gewenste spreiding van uren over de verschillende dagen wijzigen, als hij een ‘zodanig belang heeft de wens van de werknemer daar redelijkerwijs voor moet wijken’.

Kleine bedrijven
Voor bedrijven met minder dan tien mensen in dienst, geldt bovenstaande niet. De wetgever vond het niet rechtvaardig om ook kleine werkgever deze regels op te leggen, omdat het voor hen veel ingrijpender is als een werknemer minder of meer wil werken. Maar je kunt het altijd aankaarten – wellicht is je werkgever bereid om samen naar een oplossing te zoeken, ook al is hij dat niet verplicht.

 

Bron: Intermediair & auteur:  Diana Simons