Liegen op het CV: wat zijn de risico’s?

Liegen op het CV: wat zijn de risico’s?
februari 17, 2011 A&V

Liegen op het CV: wat zijn de risico's?

Een flink aangedikt CV leverde Bartjans vriend een baan op, maar eenmaal aan het werk, bakt hij er niets van. Zijn baas vermoedt fraude. Kan hij ontslagen worden? Jurist Diana Simons geeft advies.

Vraag
Een vriend van mij solliciteerde op een baan en had zijn CV daarbij flink aangedikt. Hij werd aangenomen en kreeg een contract voor onbepaalde tijd. Een half jaar later werd hij tijdens een gesprek geconfronteerd met zijn slechte functioneren. Zijn werkgever zei toen dat hij vermoedde dat het cv niet geheel in overeenstemming met de waarheid was opgesteld. Wat kan er met mijn vriend gebeuren?

Bartjan

 

Antwoord
Als de werkgever echt aannemelijk kan maken dat hij het CV niet correct is, dan kan je vriend ontslagen worden zonder recht op een vergoeding. In 2007 deed de Leidse kantonrechter in een soortgelijke zaak uitspraak. Daar ging het om een werknemer die solliciteerde op een functie als accounts payable administrator. In zijn CV had hij ruim tien jaar werkervaring in diverse boekhoudkundige functies en beheersing van Excel opgenomen. Tijdens het sollicitatiegesprek informeerde het bedrijf nog eens expliciet of de werknemer deze kennis en vaardigheden daadwerkelijk had. Die antwoordde daarop bevestigend.

Al vrij snel bleek echter dat de werknemer helemaal niet beschikte over de noodzakelijke basiskennis. Zo wist hij het verschil niet tussen een winst- en verliesrekening en een balans en kon hij niet omgaan met Excel. Daarnaast werkte hij slordig en maakte voortdurend fouten. Het bedrijf stelde in een aantal gesprekken zijn functioneren aan de orde. Ook werd een plan van aanpak opgesteld. De werknemer kreeg een maand de tijd om zijn functioneren te verbeteren. Toen dat niets opleverde, besloot het bedrijf de man te ontslaan. De werknemer werd naar huis gestuurd en de werkgever diende een verzoek in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Tijdens de zitting bij de kantonrechter betoogde de werknemer dat hij onvoldoende tijd en gelegenheid had gekregen om zijn functioneren te verbeteren. Ook vond hij dat er te hoge eisen aan de functie werden gesteld en verweet hij zijn werkgever dat hij geen boekhoudcursus had mogen volgen.

De kantonrechter oordeelde het in principe voor rekening van de werkgever komt als een werknemer niet over de benodigde kwaliteiten voor de functie blijkt te beschikken. In dit geval echter, had de werknemer het bedrijf verkeerd voorgelicht over zijn kennis en werkervaring. Zowel in zijn CV als tijdens het sollicitatiegesprek had hij verwachtingen gewekt die hij niet waar kon maken. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst en bepaalde dat de werknemer geen recht had op een vergoeding.

 

Bron: Intermediair & auteur: Diana Simons