Geen pensioenregeling: hoeveel salaris moet ik vragen?

Geen pensioenregeling: hoeveel salaris moet ik vragen?
februari 23, 2012 A&V

Geen pensioenregeling: hoeveel extra salaris moet ik vragen?

Desiree’s nieuwe werkgever heeft geen pensioenregeling, maar wil dat compenseren door haar een hoger salaris te betalen. Hoeveel kan ze vragen? Paul van der Kwast geeft advies.

Vraag
Mijn nieuwe werkgever heeft geen pensioenregeling, maar wil dat compenseren door mij een hoger salaris te betalen. Zelf heb ik twee jaar geleden al een bankspaarrekening geopend om geld opzij te leggen voor mijn pensioen. Welk bedrag moet ik aan mijn baas vragen om jaarlijks de maximaal aftrekbare pensioenpremie te kunnen storten op mijn bankspaarrekening?
Mijn salaris bestaat uit vast loon, loon gerelateerd aan persoonlijke resultaten, winstdeling, een auto van de zaak, waarschijnlijk onkostenvergoedingen en dus de compensatie voor het pensioen.

Desiree

 

Antwoord
Je mag elk jaar een bepaald bedrag belastingvrij opzijzetten voor je pensioen. ‘Belastingvrij’ betekent dat je over dat bedrag geen inkomstenbelasting hoeft te betalen. Net als wanneer je zou deelnemen aan een pensioenregeling van je werkgever, betaal je pas inkomstenbelasting als je pensioen ontvangt. Bovendien is het gespaarde of belegde pensioengeld vrijgesteld van vermogensbelasting (box 3).
Je moet je dan wel aan een aantal regels houden. Je bent verplicht het geld in een lijfrentepolis te stoppen of op een bankspaarrekening (waarmee je ook mag beleggen) te zetten. Dat betekent dat je er voor je pensionering niet aan kunt komen (behalve tegen een extra hoge ‘strafbelasting’).

Hoeveel je jaarlijks belastingvrij mag reserveren voor je pensioen, hangt voornamelijk af van je inkomen. De hoogte daarvan bepaal je door alle componenten van je belastbare inkomen bij elkaar op te tellen. Dus ook winstdeling, variabele beloning en een auto van de zaak. Voor wat betreft de leaseauto is dat overigens opmerkelijk, want die telt niet mee voor de hoogte van je inkomen bij een door de werkgever geregelde pensioenvoorziening. Belastingvrije onkostenvergoedingen tellen niet mee, want die zijn bedoeld om kosten die je maakt voor je werkgever te dekken, en niet om er zelf beter van te worden.

Online zijn tal van rekenprogramma’s te vinden waarmee je dan kunt uitrekenen hoeveel je belastingvrij opzij mag zetten, zoals:

Centraal beheer: jaarruimte berekenen
Belastingdienst: rekenhulp lijfrentepremie

Het bedrag dat hier uitrolt mag je dus als extra salaris van je nieuwe werkgever ontvangen om voor je pensioen te gebruiken.

Overigens geldt bij de meeste bedrijfspensioenregelingen dat de werkgever gemiddeld een derde tot tweederde bijdraagt en de werknemer zelf de rest. Als jouw nieuwe werkgever de hele pensioenpremie wil compenseren, is dat bijzonder royaal.

 

Bron: Intermediair & auteur: Paul van der Kwast