Heb ik recht op vakantiegeld over mijn bonus?

Heb ik recht op vakantiegeld over mijn bonus?
september 8, 2011 A&V

Heb ik recht op vakantiegeld over mijn bonus?

Een groot deel van Maartens loon is variabel en hangt af van de omzet van het bedrijf. Zijn werkgever wil geen vakantiegeld uitbetalen over dat deel. Mag dat? Jurist Diana Simons geeft advies.

Vraag
Ik werk als verkoper bij een telefoonwinkel. Ik krijg naast mijn brutoloon ook een variabel loon, dat afhangt van de omzet van het bedrijf. Ik krijg geen vakantiegeld uitbetaald over dit variabele gedeelte, hoewel het een groot deel uitmaakt van mijn maandelijkse loon. Ik vind daarom dat hier wel vakantiegeld over moet worden uitbetaald. Heb ik gelijk?

Maarten

 

Antwoord
Er zijn verschillende soorten variabele beloningen. Je hebt bijvoorbeeld provisie (een beloning die bestaat uit een percentage van de omzet), winstuitkering (de werkgever bepaalt aan de hand van de behaalde winst of en hoeveel er wordt uitgekeerd) en de prestatiebonus.

Een werkgever hoeft alleen acht procent vakantietoeslag uit te betalen over een variabele beloning als deze kan worden aangemerkt als ‘loon’ in de zin van artikel 6 van de Wet Minimum Loon (WML).

Winstuitkeringen worden uitdrukkelijk uitgezonderd van het begrip loon.  En verder moet per situatie worden bekeken of een bepaalde beloningsvorm onder het loonbegrip valt.

Soms wordt dit geregeld in de betreffende cao of arbeidsovereenkomst. Is daar niets over vastgelegd en weigert de werkgever acht procent vakantietoeslag te betalen, dan kan de werknemer naar de rechter stappen. Die doet dan uitspraak over de vraag of het variabele loongedeelte als loon aangemerkt kan worden.

De Amsterdamse rechtbank oordeelde op 27 februari 2003 dat een werkgever over de commissie van een werknemer vakantietoeslag moest betalen. Die kreeg bovenop zijn brutoloon een bonus die afhankelijk was van de door hem behaalde omzet, maar ontving geen vakantietoeslag over dat deel.

De werknemer verdiende een basissalaris van vierduizend gulden en de commissie bedroeg gemiddeld drieduizend gulden. De bonus vormde dus een substantieel gedeelte van zijn loon. De aanspraken op de bonus waren niet wisselend: hij kreeg bij een bepaalde omzet een vastgelegd percentage aan commissie, zonder dat de werkgever hier verder invloed op had. De rechtbank bepaalde dat in een dergelijk geval de commissie viel onder ‘loon’ en daarom diende de werkgever daar vakantietoeslag over te betalen.

Bron: Intermediair & auteur: Diana Simons