Glurende bazen: hoe privé is je emailbox?

Glurende bazen: hoe privé is je emailbox?
mei 17, 2010 A&V

Glurende bazen: hoe privé is je emailbox?

Mag de baas privémails controleren die je verstuurt onder werktijd? De werknemer die porno verspreidde, meende van niet en stapte naar de rechter.

Werk en privé lopen steeds meer in elkaar over. Privé mail versturen onder werktijd is tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld. Managers worstelen ondertussen met de vraag hoe ze dat ongebreidelde internetgebruik kunnen controleren en reguleren.

Hebben ze bijvoorbeeld toegang tot die privémails? De rechtspraak hierover is erg wisselend, maar over het algemeen weegt het recht op privacy het zwaarst. De werkgever moet maar accepteren dat zijn personeel – binnen grenzen – privémails verstuurt vanaf de werkplek.

Porno verspreiden via de werkmail
De werkgever mag deze berichten dus niet zonder aanleiding of vermoeden van onrechtmatig gedrag lezen. Dit geldt overigens niet voor het controleren van het netwerk op de verspreiding van porno of gewelddadige afbeeldingen.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Haarlemse kantonrechter. In deze zaak had een werknemer pornografische e-mails verstuurd vanaf kantoor. Zijn  werkgever was daar achter gekomen door in de computer in te breken.

Dat mag niet, meende de werknemer. Maar de kantonrechter bepaalde dat gewelddadige en/of pornografische afbeeldingen die via het bedrijfsnetwerk worden verstuurd, niet onder het recht op privacy van de werknemer vallen. Werkgevers mogen hun netwerk hier dus vrijelijk op controleren. De kantonrechter oordeelde bovendien dat de betreffende werknemer had moeten weten dat het netwerk daar niet voor was bedoeld. (d.d. 16 juni 2000).

Mailen vanaf een privé-account
Het recht op privacy geldt ook als de werknemer op kantoor mailt via een privé-account. Dat deed een administratief medewerkster in dienst van een advocatenkantoor regelmatig. Op een dag ging zij vroeg naar huis maar vergat haar Hotmail-account af te sluiten. De werkgever zag dat en las haar mails. Hij ontdekte dat de medewerkster contact had met een advocaat die net ontslag had genomen.

In een van de mails bood de medewerkster aan om uit een bepaald dossier uren te ‘knippen’ en het dossier naar de advocaat te sturen. ‘Dat is hartstikke illegaal’, reageerde de advocaat. De administratief medewerkster antwoordde dat zij wel vaker illegale dingen voor de advocaat had gedaan. De werkgever besloot de medewerkster nog diezelfde dag op staande voet te ontslaan.

Zij vond dat onterecht en stapte zij naar de rechter. Deze oordeelde dat de werkgever het recht op privacy had geschonden met zijn actie. Hij heeft zonder aanleiding, verdenking of vermoeden en zonder waarschuwing actief de email van de werkneemster doorzocht. En dat mag niet. Als hij dit niet had gedaan, was de medewerkster immers nooit ontslagen. Werkgevers mogen geen zakelijke email van hun personeel lezen, laat staan de e-mails van een privé-account. (Alphen aan de Rijn, d.d. 5 januari 2010).

Porno versturen
Het hangt heel erg van de omstandigheden af of een werkgever de privémail van zijn werknemers mag inzien. Er moet in ieder geval een concrete verdenking zijn of een andere, zeer goede reden. Bijvoorbeeld het vermoeden dat de werknemer pornografisch materiaal verstuurt onder werktijd.

Sommige bedrijven beschikken bovendien over een internetprotocol met richtlijnen over het gebruik van privémail en internetgebruik. Dat geeft een werkgever meer houvast bij een conflict.

 

Bron: Intermediair & auteur: Diana Simons